• 171 Một Tháng Tư, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng