• 186 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam