• 97 Đường Trần Hưng Đạo, Duong Dong, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam